Danbooru

Series: Original - Konpou Shoujo (Sakura Yuki (Clochette))

Sakura Yuki's original series of "packaged (konpou) girls (shoujo)".

Blacklisted:
1 2