Danbooru

Series: Touhou - Gensokyo Traffic Signs (Nanigashi Yakko)

Artist: Nanigashi Yakko

This is how traffic signs in Gensokyo might look like.

Blacklisted:
1