Danbooru

Series: Shingeki no Kyojin - Pic Tan (Kinokino)

Original title: ピクたん
Artist: Kinokino
Source: pixiv #36666160

Blacklisted:
1