Danbooru

Series: Touhou - Kaisuiyoku (Aka-Kabuto No Gema)

Artist: Aka-Kabuto No Gema

Moon beach vacation.

Blacklisted:
1